fbpx

Genel Kurul

Genel Kurul


 

1. 1986 yılında kurulan derneğimizin adı 1999 yılında UTİKAD kısaltması ile “Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği” olarak değiştirildi. Günümüzde Lojistik; Taşımacılık, Depolama, Katma Değerli Hizmetler (paketleme, etiketleme vb.), Sipariş Yönetimi, Stok Yönetimi, Destekleyici ve Tamamlayıcı Hizmetler (muayene, ekspertiz, gözetim, bağlama ve emniyete alma, ilaçlama ), Gümrükleme ve Sigorta hizmetlerinin bütününden oluşan bir tedarik zinciri aşaması olarak tarif edilmektedir. Buradan hareketle Lojistik sektörünün Sivil Toplum Kuruluşu olan derneğimizin adının “Lojistik Hizmet Üretenler Derneği” olarak değiştirilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır. Bu değişiklik ile yukarıda ifade ettiğimiz üzere lojistiğin 8 öğesi altında hizmet üreten tüm firmaların üyemiz olması ve ülkemizde lojistik hizmetlerin gelişimine tecrübeleri ve katılımları ile destek sağlamaları hedeflenmiştir.

UTİKAD kısaltması kurum kültürü çerçevesinde muhafaza edilmelidir.

2. Bugün için 451 olan üye sayımızın artırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla bugüne kadar önemli bir eksiklik olarak gördüğümüz UTİKAD yönetim kurulu ile her bir üyenin tanışması ve irtibata geçmesini önümüzdeki dört yıllık süreçte gerçekleştirerek oluşturacağımız sinerji ile üye sayımızın artırılması ana hedeflerimizden Bununla birlikte, yıllar içerisinde üye sayımız artmış olmasına rağmen yönetim kurulu üye sayısının 11 olması yeterli görülmemektedir. Artan üye sayısı paralelinde daha güçlü bir yönetim kurulu oluşturulması amacıyla yönetim kurulu üye sayısının 15’e çıkartılması Genel Kurul onayına sunulacaktır.

3. UTİKAD üyelerinin küçük, orta ve büyük ölçekli kuruluşlar olduğu göz önünde bulundurularak üye aidatların, çalışan sayısı “10’dan az” ve “10 ve üzeri” olarak iki kısım şeklinde yeniden yapılandırılması Genel Kurul onayına sunulacaktır.

4. UTİKAD üyelerinin bir araya gelebileceği sosyal faaliyetler ile aidiyet ve desteklenme hissinin artırılarak, her bir üyemizin daha güvenle hizmet üretmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu güven ortamının desteklenmesi amacıyla yeni üye kabulünde sektörel yetki belgesi (TİO, C2, DD ) aranması hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Önemli Notlar:

a. Bu başlık altında yer alan hedeflerimiz Dernek Tüzüğünde değişiklik gerektirdiğinden Genel Kurul’un onayına sunulması ve katılımcıların 2/3 onayını alması ile gerçekleşebilir.

b. Genel Kurul’da firma temsilcisinin şahsi katılımı ile oy kullanması Vekalet ile oy kullanımı mümkün değildir. Mevcut firma temsilcisinin bir nedenle Kasım ayının son haftası içinde yapılması öngörülen Genel Kurul’a katılamamasını öngörmeniz durumunda, tüzüğümüz gereği firma Yönetim Kurulu veya ortaklar kararı veya firmanın temsil ve ilzam yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçesi ile yeni belirlenen tüzel kişilik temsilcisi Dernek merkezine Genel Kurul öncesi bildirilmelidir.

c. Dernek tüzüğümüze göre oy kullanabilmek için Derneğimize borcunuz olmaması gerektiğini bilgilerinize sunarız.

Değişimin başlangıç günü “Genel Kurul” tarihimiz olacağından bu özel günde sizi de aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.

section-6de86a8