fbpx

Öncelikli Hedeflerimiz

Öncelikli Hedeflerimiz

 

1. Mevcut UTİKAD üye profili incelendiğinde toplam 81 ilimizin 17’sinde üyemizin bulunduğu; Samsun, Trabzon, Kars ve benzeri liman ve demiryolu illerimizde üyemiz olmadığı görülmektedir. Başta bu 3 ilimiz olmak üzere derneğimizde temsil edilen il sayısının artırılması ana hedeflerimiz arasındadır.

2. Üyeleri ile daha fazla iletişimde olan bir UTİKAD yönetimi oluşturmak ana hedefimizdir. Bu amaçla ülkemiz genelinde bugün için İzmir ve Mersin’de toplam 2 adet olan temsilcilik sayımızın, Kocaeli, Ankara, Bursa eklenerek 5’e çıkartılması ana hedeflerimiz arasındadır. Temsilcilerimizin, bölgesindeki üyeler ile sürekli iletişimde olması, problemlerin tespit edilerek çözüme ulaştırılması sağlanacaktır. Bu amaçla üyelerimizin beklentilerini tespit etmek üzere anketler düzenlenecektir.

3. Ülkemizde lojistiğin gelişmesi tüm paydaşların birbirini anlaması ve ortak akıl ile hareket etmesi ile mümkün olacaktır. Bu amaçla derneğimizin “Danışma Kurulları” oluşturması ve ortak akıl belirlenmesi adına ortam yaratması gerekmektedir. Bu danışma kurulları ile yılda bir kez yapılacak toplantılar yönetim kurulunun yol haritasının geliştirilmesinde faydalı olacaktır. Bu danışma kurullarından birincisi geçmiş dönem yönetim kurulu başkan ve üyeleri ve sektörde tanınan emektar meslektaşlarımız olacaktır. Oluşturulacak ikinci danışma kurulunda kamuda görev yapmış geçmiş dönem genel müdür ve üzeri görevlerde bulunan kişiler olacaktır. Üçüncü danışma kuruluna ise lojistik hizmet alan ve ilk 500’de yer alan firmaların üst düzey yönetici ve temsilcileri davet edilecektir.

4. UTİKAD’ın gücü üyelerinin gücüyle birlikte artacağından, üyelerimizin sağlamış olduğu istihdam sayısı, ciro, tonaj vb. bilgiler güncellenerek temsil ettiğimiz sektörün gerçek büyüklüğü belirlenmelidir. Belirlenen bu sayısal güç değerleri ile üyelerimiz adına toplu alım görüşmeleri yapılarak üyelerimize indirimli ürün ve hizmet alma imkânı sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. (Bilgisayar, Ofis Malzemeleri, Araç Kiralama, Araç Satın Alma, İçme Suyu, Sigorta, Yakıt, Restoran vb.).

5. Üyelerimizin ihtiyaç halinde UTİKAD avukatı ile görüşebilme imkanı sağlanacak, yapılacak “Claim” toplantıları ile üyelerimiz desteklenecektir. Bu amaçla “Claim Komitesi” oluşturulacaktır.

6. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ile UTİKAD bir marka değerine sahip olmuştur. Bu marka değerini, üye olmadığı halde kullanan firmalar öncelikle üyeliğe davet edilecek akabinde hukuki yol ile ikaz edilecektir.

7. UTİKAD üyelerinin TOBB, TİM, İTO, DTO, DEİK, İTHİB, İTKİB, Ekonomi Ticaret Derneği vb. kuruluşlarda görev alarak UTİKAD gücünü ve etkisini artırması hedeflenecektir.

8. UTİKAD’ın ülke ve dünya genelinde bilinirliğini artırması için sosyal medya ve dijital mecralarda yenilikçi ve ilgi uyandıracak projelerin hayata geçirilmesi ve UTİKAD TV yayını hedeflerimiz arasındadır.

9. UTİKAD’ın genç üyeleri ile tecrübeli üyelerinin yılda bir kez bir araya gelmesini sağlayacak ortamın yaratılması hedeflerimiz arasındadır.

10. Günümüzde tanınılırlığın artırılması ve daha çok müşteriye ulaşmak tüm üyelerimizin ortak hedefidir. Bu paralelde UTİKAD dergisi reklam ücretleri düşürülerek daha fazla üyemizin reklam verebilmesi ve basım sayısı artırılarak lojistik hizmet alan firmalara da ulaştırılması sağlanacaktır.

11. Lojistik harici sektörel fuarlarda UTİKAD standı açılması, UTİKAD dergisinin dağıtımı ve isteyen üyelerimizin bu standı kullanma imkanının yaratılması planlı tanıtım faaliyetlerimiz içinde yer almaktadır.

12. UTİKAD bilinirliğini artırmak amacıyla her yıl “UTİKAD Lojistik Ödülleri” uygulaması başlatılması ve üyeler tarafından yapılacak oylama ile sektörümüzün 5 alanda “En”lerinin seçilmesi hedeflerimiz arasındadır.

13. Denizyolu konteyner taşımacılığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm taşımacılık miktarında önemli bir paya sahiptir. Denizyolu konteyner hat taşımacılığı yapan firma/acenta yöneticileri ile yapılacak toplantılar ile iş yapış şekillerinin ve karşılıklı beklentilerin belirlenmesi ve alınan kararların sürdürülebilir bir şekilde uygulanması hedeflerimiz arasındadır.

14. Kağıtsız işlem için e-konşimento, e-irsaliye vb. dijital iş süreçlerin yaygınlaştırılması amacıyla toplantılar yapılması hedeflerimiz arasındadır. Bu paralelde havayolu taşımalarında uygulanan e-awb değişiklik ücretinin kaldırılması için çalışacağız.

15. Tüm taşıma modları için Ordino uygulamasının gerekliliği ilgili oda, meclis ve birlikler ile toplantı yapılarak tüm sanayicilerimize anlatılacaktır.

16. UTİKAD merkezinin daha kolay ulaşılabilir bir adrese taşınması veya ofis satın alınması planlanacaktır.

17. Dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan toprak, su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunmasına ve insan kaynaklı iklim değişikliğine, hava kirliliğine, gürültü, emisyon ve atık yönetimine, kaynakların tasarruflu kullanımına dikkat çekmek, çevre bilincinin artmasına katkı sağlamak ve lojistik hizmet sağlayıcı firmalar olarak bu konudaki farkındalığımızı ifade etmek ve çevre dostu yeşil lojistik kavramını yaygınlaştırmak adına ilgili kuruluşlar ile irtibata geçilerek UTİKAD Ormanı oluşturulacaktır.

section-9b5343e