fbpx

Sektörel Hedefler

Sektörel Hedefler

1. Ülkelerin lojistik faaliyetlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmak, fırsatları değerlendirmek ve performanslarını artırmak için neler yapabileceklerini belirlemelerine yardımcı olmak üzere Dünya Bankası tarafından oluşturulan Lojistik Performans Endeksi nesnel bir bilgi tabanına dayanmaktadır. Akademisyenlerimizin ve üyelerimizin desteği ile daha gerçekçi bilgi ve değerlere dayanan yeni bir endeks hazırlanması hedeflerimiz arasındadır.

2. Yapılan çalışmalarda 2030 yılında ülkemizin dünya sıralamasında 11’inci büyük ekonomi olacağı değerlendirmesi yapılmaktadır. Ülkemizin bunu gerçekleştirmesi ancak tüm sektörlerin ortak hareket etmesi ile mümkün olacaktır. İthalat ve ihracat yapan tüm firmalarımız lojistik hizmet üreten firmalarımıza güvenerek planlamalarını bu firmalarla çalışmak üzerine yapmalıdır. Buradan hareketle Türkiye’nin ithalatının ağırlıklı olarak FOB/FCA incoterms kullanılarak, ihracatının ise CIF/DAP incoterms kullanılarak yapılması gerekliliği ilgili oda, meclis ve birliklere yapılacak ziyaretler ve hazırlanacak raporlar ile bildirilecektir.

3. Uluslararası Ticarette önemli bir yeri olan “Incoterms” yeni dönem değerlendirme çalışmalarında daha etkin yer alınacak ve ülkemiz ihracatçıları tarafından çoklukla kullanılan ama doğru uygulanmadığı için ticari kayıplara neden olan, ithalatçılarımız için ise potansiyel maliyetler ve sorunlar barındıran EXW teriminin kaldırılması için çalışılacaktır. Incoterms tanımları içine, sektörümüz tarafından kullanılan operasyonel terimlerin “Inopterms” başlığı ile dahil edilmesi için çalışılacak ve FIATA’dan bu konuda destek talep edilecektir.

4. Ülkemizin ithalat ve ihracatlarında lojistik maliyetlerinin payının düşürülmesi hedefini gerçekleştirmek üzere lojistik zincir içerisindeki yurtiçi masraf kalemleri dünya karşılaştırmaları yapılarak ilgili meclis ve odalara yapılacak ziyaretler ve hazırlanacak raporlar ile bildirilecektir.

5. Lojistiğin en önemli öğesi olan taşımacılık başlığı altında intermodal taşıma modelinin önemi ve avantajları özellikle Koronavirus salgın döneminde açık olarak anlaşılmıştır. Intermodal taşımacılığın gelişmesi adına 44 Ton limitinin lojistik mevzuatında doğru şekilde (2 Dingil Çekici + 3 Dingil Dorse) yer alması önemlidir. Bu amaçla gerekli olması durumunda belirlenecek örnek karayolu güzergâhlarında fizibilite çalışması yapılarak konunun önemi ve aciliyeti, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecektir.

6. Drone ile yük taşımacılığı yakın gelecekte bizi beklemektedir. İnsansız Hava Aracı Mevzuatı hazırlık çalışmalarında UTİKAD olarak yer alınacaktır.

7. Lojistik sektöründe çalışan kadın işgücünün artırılması ve desteklenmesi amacıyla başarılı kadın girişimcilerimizin konuk konuşmacı olacağı toplantılar düzenlenecek ve sektör paydaşları ile ortak faaliyetler yapılacaktır.

8. Ekonomik, Sosyal ve Çevre başlıkları ile ifade edilen “Sürdürülebilirlik” kavramının Lojistik sektöründe yaygınlaştırılması amacıyla küresel ısınma, karbon salınımı, alternatif enerji kaynaklarının kullanımı, atık yönetimi vb. başlıklar altında en iyi uygulamaları gerçekleştiren üyelerimizin konuk konuşmacı olacağı toplantılar düzenlenecek ve UTİKAD ofisimizin sahip olduğu “Sürdürülebilir Lojistik Sertifikası” ve “Yeşil Ofis” sertifikaları yaygınlaştırılacaktır.

section-9b2a4f2