fbpx

Uluslararası Faaliyetler

Uluslararası Faaliyetler

1. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Çalışma Grubu 24’de bulunan UTİKAD sandalyesinin boş bırakılmaması, ilave olarak diğer sektör temsilcisi derneklerimizin diğer çalışma gruplarında yeni sandalyeler edinmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

2. UTİKAD üyelerinin yurt dışına açılmasını kolaylaştırmak adına diğer ülke STK’ları ile iletişim kurularak potansiyel fırsatlar üyelerimize duyurulacaktır.

3. UTİKAD’ın gücünü artırmak adına FIATA üyesi diğer ülke STK’larının yetkileri ve çalışma şartları öğrenilerek olumlu olanların ülkemizde uygulanması hedeflenecektir.

4. Ülkemizin öncelikli ihracat pazar ülkeler listesinde yer alan ancak FIATA’da dernek olarak temsil edilmeyen bir ülke olması durumunda o ülkede Lojistik Derneği Kuruluşuna ön ayak olunması hedeflenecektir.

section-292743a