fbpx

MANİFESTO

section-3a36045

Değerli Meslektaşımız

1986 yılından bugüne sektörümüz adına hizmet vermekte olan UTİKAD yönetimine, sizlerin desteği ile seçilmek üzere aday olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Kurulduğu günden bugüne, gelecek dönem UTİKAD yönetim kadrolarının mevcut Yönetim Kurulu’nca belirlendiği bir düzenin alternatifi olarak, UTİKAD tarihinde ilk defa mevcut yönetim kadrosunda yer almayan bizler, desteğiniz ve onayınız ile görev yapmak ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için hazırız.

Aynı hedefler ve heyecan ile bir araya geldik. Bu heyecanımıza sizi de ortak etmek ve aşağıda detaylarını paylaştığımız hedeflerimizi gerçekleştirerek başarılı olmak üzere yola çıktık.

Bugüne kadar yapılanların değerini biliyoruz. Bu süreçte görev yapan her bir kişiye gönülden teşekkür ediyor ve “Geçmişten Geleceğe, Birlikte El Ele” yaklaşımı ile Derneğimizi daha yükseklere çıkarmayı hedefliyoruz.

Sizlerle paylaştığımız hedeflerimizin, dört yıllık süreçte hangi takvim döneminde hayata geçeceği belirlenmiştir. Bu süreçte gerçekleştirilecek dört genel kurulumuzda gerçekleştirdiğimiz hedefler ile performansımızı ölçecek ve sizlerle paylaşacağız.

UTİKAD üyelerinin bir araya gelerek oluşturacağı gruplarla dört yıl sonraki seçime girmelerini ve bizlerin mevcut yönetimden teslim alarak ileriye götüreceği UTİKAD bayrağını daha da ileri götürmek üzere talip olmalarını ümit ediyor ve bekliyoruz.

Amacımız UTİKAD tarihindeki bir ilki gerçekleştirmektir. Heyecan, istek ve kararlılığımızın yanı sıra başarılı olmak için ihtiyacımız olan şey sizlerin onayı ve desteğidir.

Saygılarımızla,

31 Aralık 2020 Tarihli Değerlendirme Mektubumuzu Buraya Tıklayıp Okuyabilirsiniz.
section-341341c

HEDEFLERİMİZ

1. 1986 yılında kurulan derneğimizin adı 1999 yılında UTİKAD kısaltması ile “Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği” olarak değiştirildi. Günümüzde Lojistik; Taşımacılık, Depolama, Katma Değerli Hizmetler (paketleme, etiketleme vb.), Sipariş Yönetimi, Stok Yönetimi, Destekleyici ve Tamamlayıcı Hizmetler (muayene, ekspertiz, gözetim, bağlama ve emniyete alma, ilaçlama ), Gümrükleme ve Sigorta hizmetlerinin bütününden oluşan bir tedarik zinciri aşaması olarak tarif edilmektedir. Buradan hareketle Lojistik sektörünün Sivil Toplum Kuruluşu olan derneğimizin adının “Lojistik Hizmet Üretenler Derneği” olarak değiştirilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır. Bu değişiklik ile yukarıda ifade ettiğimiz üzere lojistiğin 8 öğesi altında hizmet üreten tüm firmaların üyemiz olması ve ülkemizde lojistik hizmetlerin gelişimine tecrübeleri ve katılımları ile destek sağlamaları hedeflenmiştir.

UTİKAD kısaltması kurum kültürü çerçevesinde muhafaza edilmelidir.

2. Bugün için 451 olan üye sayımızın artırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla bugüne kadar önemli bir eksiklik olarak gördüğümüz UTİKAD yönetim kurulu ile her bir üyenin tanışması ve irtibata geçmesini önümüzdeki dört yıllık süreçte gerçekleştirerek oluşturacağımız sinerji ile üye sayımızın artırılması ana hedeflerimizden Bununla birlikte, yıllar içerisinde üye sayımız artmış olmasına rağmen yönetim kurulu üye sayısının 11 olması yeterli görülmemektedir. Artan üye sayısı paralelinde daha güçlü bir yönetim kurulu oluşturulması amacıyla yönetim kurulu üye sayısının 15'e çıkartılması Genel Kurul onayına sunulacaktır.

3. UTİKAD üyelerinin küçük, orta ve büyük ölçekli kuruluşlar olduğu göz önünde bulundurularak üye aidatların, çalışan sayısı “10’dan az” ve “10 ve üzeri” olarak iki kısım şeklinde yeniden yapılandırılması Genel Kurul onayına sunulacaktır.

4. UTİKAD üyelerinin bir araya gelebileceği sosyal faaliyetler ile aidiyet ve desteklenme hissinin artırılarak, her bir üyemizin daha güvenle hizmet üretmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu güven ortamının desteklenmesi amacıyla yeni üye kabulünde sektörel yetki belgesi (TİO, C2, DD ) aranması hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Önemli Notlar:

a. Bu başlık altında yer alan hedeflerimiz Dernek Tüzüğünde değişiklik gerektirdiğinden Genel Kurul’un onayına sunulması ve katılımcıların 2/3 onayını alması ile gerçekleşebilir.

b. Genel Kurul’da firma temsilcisinin şahsi katılımı ile oy kullanması Vekalet ile oy kullanımı mümkün değildir. Mevcut firma temsilcisinin bir nedenle Kasım ayının son haftası içinde yapılması öngörülen Genel Kurul’a katılamamasını öngörmeniz durumunda, tüzüğümüz gereği firma Yönetim Kurulu veya ortaklar kararı veya firmanın temsil ve ilzam yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçesi ile yeni belirlenen tüzel kişilik temsilcisi Dernek merkezine Genel Kurul öncesi bildirilmelidir.

c. Dernek tüzüğümüze göre oy kullanabilmek için Derneğimize borcunuz olmaması gerektiğini bilgilerinize sunarız.

Değişimin başlangıç günü “Genel Kurul” tarihimiz olacağından bu özel günde sizi de aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.

1. Mevcut UTİKAD üye profili incelendiğinde toplam 81 ilimizin 17'sinde üyemizin bulunduğu; Samsun, Trabzon, Kars ve benzeri liman ve demiryolu illerimizde üyemiz olmadığı görülmektedir. Başta bu 3 ilimiz olmak üzere derneğimizde temsil edilen il sayısının artırılması ana hedeflerimiz arasındadır.

2. Üyeleri ile daha fazla iletişimde olan bir UTİKAD yönetimi oluşturmak ana hedefimizdir. Bu amaçla ülkemiz genelinde bugün için İzmir ve Mersin’de toplam 2 adet olan temsilcilik sayımızın, Kocaeli, Ankara, Bursa eklenerek 5'e çıkartılması ana hedeflerimiz arasındadır. Temsilcilerimizin, bölgesindeki üyeler ile sürekli iletişimde olması, problemlerin tespit edilerek çözüme ulaştırılması sağlanacaktır. Bu amaçla üyelerimizin beklentilerini tespit etmek üzere anketler düzenlenecektir.

3. Ülkemizde lojistiğin gelişmesi tüm paydaşların birbirini anlaması ve ortak akıl ile hareket etmesi ile mümkün olacaktır. Bu amaçla derneğimizin “Danışma Kurulları” oluşturması ve ortak akıl belirlenmesi adına ortam yaratması gerekmektedir. Bu danışma kurulları ile yılda bir kez yapılacak toplantılar yönetim kurulunun yol haritasının geliştirilmesinde faydalı olacaktır. Bu danışma kurullarından birincisi geçmiş dönem yönetim kurulu başkan ve üyeleri ve sektörde tanınan emektar meslektaşlarımız olacaktır. Oluşturulacak ikinci danışma kurulunda kamuda görev yapmış geçmiş dönem genel müdür ve üzeri görevlerde bulunan kişiler olacaktır. Üçüncü danışma kuruluna ise lojistik hizmet alan ve ilk 500'de yer alan firmaların üst düzey yönetici ve temsilcileri davet edilecektir.

4. UTİKAD’ın gücü üyelerinin gücüyle birlikte artacağından, üyelerimizin sağlamış olduğu istihdam sayısı, ciro, tonaj vb. bilgiler güncellenerek temsil ettiğimiz sektörün gerçek büyüklüğü belirlenmelidir. Belirlenen bu sayısal güç değerleri ile üyelerimiz adına toplu alım görüşmeleri yapılarak üyelerimize indirimli ürün ve hizmet alma imkânı sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. (Bilgisayar, Ofis Malzemeleri, Araç Kiralama, Araç Satın Alma, İçme Suyu, Sigorta, Yakıt, Restoran vb.).

5. Üyelerimizin ihtiyaç halinde UTİKAD avukatı ile görüşebilme imkanı sağlanacak, yapılacak “Claim” toplantıları ile üyelerimiz desteklenecektir. Bu amaçla “Claim Komitesi” oluşturulacaktır.

6. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ile UTİKAD bir marka değerine sahip olmuştur. Bu marka değerini, üye olmadığı halde kullanan firmalar öncelikle üyeliğe davet edilecek akabinde hukuki yol ile ikaz edilecektir.

7. UTİKAD üyelerinin TOBB, TİM, İTO, DTO, DEİK, İTHİB, İTKİB, Ekonomi Ticaret Derneği vb. kuruluşlarda görev alarak UTİKAD gücünü ve etkisini artırması hedeflenecektir.

8. UTİKAD’ın ülke ve dünya genelinde bilinirliğini artırması için sosyal medya ve dijital mecralarda yenilikçi ve ilgi uyandıracak projelerin hayata geçirilmesi ve UTİKAD TV yayını hedeflerimiz arasındadır.

9. UTİKAD’ın genç üyeleri ile tecrübeli üyelerinin yılda bir kez bir araya gelmesini sağlayacak ortamın yaratılması hedeflerimiz arasındadır.

10. Günümüzde tanınılırlığın artırılması ve daha çok müşteriye ulaşmak tüm üyelerimizin ortak hedefidir. Bu paralelde UTİKAD dergisi reklam ücretleri düşürülerek daha fazla üyemizin reklam verebilmesi ve basım sayısı artırılarak lojistik hizmet alan firmalara da ulaştırılması sağlanacaktır.

11. Lojistik harici sektörel fuarlarda UTİKAD standı açılması, UTİKAD dergisinin dağıtımı ve isteyen üyelerimizin bu standı kullanma imkanının yaratılması planlı tanıtım faaliyetlerimiz içinde yer almaktadır.

12. UTİKAD bilinirliğini artırmak amacıyla her yıl “UTİKAD Lojistik Ödülleri” uygulaması başlatılması ve üyeler tarafından yapılacak oylama ile sektörümüzün 5 alanda “En”lerinin seçilmesi hedeflerimiz arasındadır.

13. Denizyolu konteyner taşımacılığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm taşımacılık miktarında önemli bir paya sahiptir. Denizyolu konteyner hat taşımacılığı yapan firma/acenta yöneticileri ile yapılacak toplantılar ile iş yapış şekillerinin ve karşılıklı beklentilerin belirlenmesi ve alınan kararların sürdürülebilir bir şekilde uygulanması hedeflerimiz arasındadır.

14. Kağıtsız işlem için e-konşimento, e-irsaliye vb. dijital iş süreçlerin yaygınlaştırılması amacıyla toplantılar yapılması hedeflerimiz arasındadır. Bu paralelde havayolu taşımalarında uygulanan e-awb değişiklik ücretinin kaldırılması için çalışacağız.

15. Tüm taşıma modları için Ordino uygulamasının gerekliliği ilgili oda, meclis ve birlikler ile toplantı yapılarak tüm sanayicilerimize anlatılacaktır.

16. UTİKAD merkezinin daha kolay ulaşılabilir bir adrese taşınması veya ofis satın alınması planlanacaktır.

17. Dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan toprak, su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunmasına ve insan kaynaklı iklim değişikliğine, hava kirliliğine, gürültü, emisyon ve atık yönetimine, kaynakların tasarruflu kullanımına dikkat çekmek, çevre bilincinin artmasına katkı sağlamak ve lojistik hizmet sağlayıcı firmalar olarak bu konudaki farkındalığımızı ifade etmek ve çevre dostu yeşil lojistik kavramını yaygınlaştırmak adına ilgili kuruluşlar ile irtibata geçilerek UTİKAD Ormanı oluşturulacaktır.

1. Ülkelerin lojistik faaliyetlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmak, fırsatları değerlendirmek ve performanslarını artırmak için neler yapabileceklerini belirlemelerine yardımcı olmak üzere Dünya Bankası tarafından oluşturulan Lojistik Performans Endeksi nesnel bir bilgi tabanına dayanmaktadır. Akademisyenlerimizin ve üyelerimizin desteği ile daha gerçekçi bilgi ve değerlere dayanan yeni bir endeks hazırlanması hedeflerimiz arasındadır.

2. Yapılan çalışmalarda 2030 yılında ülkemizin dünya sıralamasında 11’inci büyük ekonomi olacağı değerlendirmesi yapılmaktadır. Ülkemizin bunu gerçekleştirmesi ancak tüm sektörlerin ortak hareket etmesi ile mümkün olacaktır. İthalat ve ihracat yapan tüm firmalarımız lojistik hizmet üreten firmalarımıza güvenerek planlamalarını bu firmalarla çalışmak üzerine yapmalıdır. Buradan hareketle Türkiye'nin ithalatının ağırlıklı olarak FOB/FCA incoterms kullanılarak, ihracatının ise CIF/DAP incoterms kullanılarak yapılması gerekliliği ilgili oda, meclis ve birliklere yapılacak ziyaretler ve hazırlanacak raporlar ile bildirilecektir.

3. Uluslararası Ticarette önemli bir yeri olan “Incoterms” yeni dönem değerlendirme çalışmalarında daha etkin yer alınacak ve ülkemiz ihracatçıları tarafından çoklukla kullanılan ama doğru uygulanmadığı için ticari kayıplara neden olan, ithalatçılarımız için ise potansiyel maliyetler ve sorunlar barındıran EXW teriminin kaldırılması için çalışılacaktır. Incoterms tanımları içine, sektörümüz tarafından kullanılan operasyonel terimlerin “Inopterms” başlığı ile dahil edilmesi için çalışılacak ve FIATA’dan bu konuda destek talep edilecektir.

4. Ülkemizin ithalat ve ihracatlarında lojistik maliyetlerinin payının düşürülmesi hedefini gerçekleştirmek üzere lojistik zincir içerisindeki yurtiçi masraf kalemleri dünya karşılaştırmaları yapılarak ilgili meclis ve odalara yapılacak ziyaretler ve hazırlanacak raporlar ile bildirilecektir.

5. Lojistiğin en önemli öğesi olan taşımacılık başlığı altında intermodal taşıma modelinin önemi ve avantajları özellikle Koronavirus salgın döneminde açık olarak anlaşılmıştır. Intermodal taşımacılığın gelişmesi adına 44 Ton limitinin lojistik mevzuatında doğru şekilde (2 Dingil Çekici + 3 Dingil Dorse) yer alması önemlidir. Bu amaçla gerekli olması durumunda belirlenecek örnek karayolu güzergâhlarında fizibilite çalışması yapılarak konunun önemi ve aciliyeti, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecektir.

6. Drone ile yük taşımacılığı yakın gelecekte bizi beklemektedir. İnsansız Hava Aracı Mevzuatı hazırlık çalışmalarında UTİKAD olarak yer alınacaktır.

7. Lojistik sektöründe çalışan kadın işgücünün artırılması ve desteklenmesi amacıyla başarılı kadın girişimcilerimizin konuk konuşmacı olacağı toplantılar düzenlenecek ve sektör paydaşları ile ortak faaliyetler yapılacaktır.

8. Ekonomik, Sosyal ve Çevre başlıkları ile ifade edilen “Sürdürülebilirlik” kavramının Lojistik sektöründe yaygınlaştırılması amacıyla küresel ısınma, karbon salınımı, alternatif enerji kaynaklarının kullanımı, atık yönetimi vb. başlıklar altında en iyi uygulamaları gerçekleştiren üyelerimizin konuk konuşmacı olacağı toplantılar düzenlenecek ve UTİKAD ofisimizin sahip olduğu “Sürdürülebilir Lojistik Sertifikası” ve “Yeşil Ofis” sertifikaları yaygınlaştırılacaktır.

1. Ülkemizin gelişimi için eğitimin önemi göz önünde bulundurularak Lojistik eğitiminin iyileştirilmesi önceliğimiz olacaktır. Bu amaçla liselerimiz ile koordineli olarak “UTİKAD Lojistik Günleri” düzenlenerek “UTİKAD ve Lojistik” konulu konferanslar verilecektir.

2. Sektörümüzün geleceği olan öğrencilerimizin üniversite sınavında ilk tercihlerinin lojistik bölümü olmasını sağlamak üzere belirlenecek bir üniversite ile pilot bir uygulama başlatılacaktır. Bu pilot uygulama ülkemizin gelecekteki lojistik yöneticilerini yetiştirmek adına çok önemli olacaktır.

3. Lojistik eğitim programı olan üniversitelerimiz ile irtibata geçilerek belirlenecek ihtiyaç sahibi 1’er öğrencimize öncelikle Yönetim Kurulu üyelerimizce burs verilecek ve imkanı olan üyelerimizden aynı destek istenecektir.

4. Lojistik eğitim programı olan üniversitelerimiz ile irtibata geçilecek ve öncelikle Yönetim Kurulu üyelerimizce her yıl 1’er öğrenciye staj imkanı sağlanacak ve imkanı olan üyelerimizden aynı destek istenecektir.

5. Lojistik eğitim programı olan üniversitelerimizin Lojistik Kulüpleri/Toplulukları ile sürdürülebilir bir ilişki kurulacak ve bu kulüplerin düzenledikleri etkinliklerde yer alınacaktır.

6. Sektörümüzün hem hizmet alan hem hizmet veren taraflarınca kabul gören ve tercih edilen UTİKAD FIATA Diploma Eğitimi’nin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak amacıyla başka illerde de bu eğitimin verilebilmesi için çalışılacaktır.

7. UTİKAD Akademi kuruluş ve yapılandırma çalışmalarına başlanacaktır.

1. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Çalışma Grubu 24’de bulunan UTİKAD sandalyesinin boş bırakılmaması, ilave olarak diğer sektör temsilcisi derneklerimizin diğer çalışma gruplarında yeni sandalyeler edinmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

2. UTİKAD üyelerinin yurt dışına açılmasını kolaylaştırmak adına diğer ülke STK’ları ile iletişim kurularak potansiyel fırsatlar üyelerimize duyurulacaktır.

3. UTİKAD’ın gücünü artırmak adına FIATA üyesi diğer ülke STK’larının yetkileri ve çalışma şartları öğrenilerek olumlu olanların ülkemizde uygulanması hedeflenecektir.

4. Ülkemizin öncelikli ihracat pazar ülkeler listesinde yer alan ancak FIATA’da dernek olarak temsil edilmeyen bir ülke olması durumunda o ülkede Lojistik Derneği Kuruluşuna ön ayak olunması hedeflenecektir.